car

REKLAMAČNÝ PORIADOK

V prípade, že dôjde k poškodeniu zásielky prepravou (jedná sa o viditeľne poškodený balík, paleta), ktorú zaisťuje naša spoločnosť, je nutné spísanie reklamačného protokolu s dopravcom pri prevzatí tovaru, alebo zásielku odmietnite z dôvodu poškodenia a informujte našu spoločnosť o neprevzatí zásielky.

V prípade poškodenia tovaru v zásielke (pokiaľ nie je balík viditeľne poškodený) alebo tovar v zásielke nesúhlasí s faktúrou (dodacím listom), zámena alebo nedodanie tovaru je nutné najneskôr do dvoch pracovných dní od prevzatia kontaktovať našu spoločnosť, kde Vás budeme informovať o ďalšom postupe.

V prípade nedodržania termínu 2 pracovných dní, nemôžeme preberať zodpovednosť za tovar poničený prepravou.

Pri reklamácii na zámenu či nedodanie tovaru oproti faktúre, je tiež nutné dodržať termín nahlásenia našej spoločnosti do 2 pracovných dní od prevzatia zásielky.

Tovar odosielate na vlastné náklady. Prepravné náklady spojené s vrátením tovaru vám nebudú preplatené.

Reklamovaný tovar starostlivo zabaľte a priložte zoznam reklamovaného tovaru s popisom vady výrobku.
O reklamácii informujte nášho obchodného zástupcu a odošlite na adresu:


WHD-SK, s.r.o.
J.Kráľa, 81
024 01 Kysucké Nové Mesto


Zásielka zaslaná na dobierku nebude prijatá.

Reklamácia nebude uznaná na tovar poškodený nesprávnym zaobchádzaním či znehodnotením.
V prípade neuznanej reklamácie bude tovar vrátený na náklady predávajúci a zaslaný späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.
GOLD PACK – Telefón: +421 326 523 224; +421 326 524 007 – info@goldpack.sk – www.goldpack.sk

Reklamačný poriadok je účinný a platný od 1.1. 2021.